Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Markamızda verilen bütün servisler ve pay.com.tr adresinde kayıtlı PARS PAYKASA Şti. firmamıza aittir ve firmamız tarafınca işletilir.
Firmamız, muhtelif amaçlarla şahsi veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan şahsi verilerin nasıl ve ne biçimde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne biçimde korunduğu belirtilmiştir.
Üyelik yahut Mağazamız üstündeki muhtelif biçim ve anketlerin doldurulması üzere üyelerin kendileriyle alakalı bir dizi şahsi detayları (adced ad, şirket detayları, telefon, adres ya da e-posta adresleri benzer biçimde) Mağazamız tarafınca işin doğası gereği toplanmaktadır.
Firmamız birtakım zamanlarda müşterilerine ve üyelerine kampanya detayları, yeni çıkan ürünler ile alakalı malumatlar, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu şeklinde detayları alıp almama hikayesinde her çeşitli tarzı mensup olurken yapabilir, akabinde mensup girişi yaptıktan sonrasında adisyon detayları kısmından bu tarzı değiştirilebilir yahut şahsına varan bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.
Mağazamız üstünden ya da eposta ile meydana gelen onaylama süresinde, üyelerimiz tarafınca mağazamıza elektronik mekandan iletilen şahsi malumatlar, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen gayeler ve kapsam haricinde üçüncü insanlara açıklanmayacaktır.
Sistemle alakalı problemlerin tanımlanması ve verilen hizmet ile alakalı çıkabilecek problemlerin ya da uyuşmazlıkların süratle çözülmesi için, Firmamız, mensuplarının IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir halde tarif etmek ve kapsamı geniş demografik informasyon toplamak maksadıyla da tüketilebilir.
Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen gayeler ve kapsam haricinde da, istek edilen detayları kendisi yahut ortaklaşa iş içerisinde olduğu bireyler tarafınca direkt marketing etmek maksadıyla kullanabilir.  Şahsi malumatlar, gerektiği zaman kullanıcıyla i·lişki oluşturmak için de tüketilebilir. Firmamız tarafınca istek edilen malumatlar ya da kullanıcı tarafınca sağlanan malumatlar yahut Mağazamız üstünden uygulanan işlemlerle alakalı malumatlar; Firmamız ve ortaklaşa iş içerisinde olduğu bireyler tarafınca, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen gayeler ve kapsam haricinde da, üyelerimizin kimliği ifşa yapılmadan muhtelif istatistiksel değerlendirmeler, data zemini meydana getirme ve satış araştırmalarında tüketilebilir.
Firmamız, gizli saklı detayları mutlak suretle hususi ve gizli saklı tutmayı, bunu bir sır gizleme yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli saklı bilginin tümünün yahut rastgele bir bölümünün amme alanına girmesini yahut vasıfsız kullanımını yahut üçüncü bir kişiye ifşasını önüne geçmek için lüzumlu bütün önlemleri almayı ve lüzumlu özveriyi göstermeyi taahhüt etmektedir.
KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş icra eden kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk tasarıda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiç bir halde sistemimizde saklanmamaktadır.
İşlemler sürecine girdiğinizde güvenilir bir web sayfasında olduğunuzu tahmin etmek için özen göstermeniz ihtiyaç duyulan 2 şey mevcuttur. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında yer alan bir anahtar veya kilit sembolüdür. Bu emin bir web sitesinde olduğunuzu gösterir ve her çeşitli bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu malumatlar, amma velakin piyasa uygulamları sürecine alakalı olarak ve verdiğiniz direktif güzergahında tüketilir. Alışveriş esnasında tüketilen kredi kartı ile alakalı malumatlar alışveriş sitelerimizden hür olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak suretiyle alakalı bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla alakalı hiç bir data tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların rastgele bir koşulda bu detayları ele geçirmesi önlenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/satmaca/teslimat adresi malumatlarının güvenilirliği firmamiz tarafınca Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na aksi denetlenmektedir. Bu nedenle, alışveriş sitelerimizden ilk kere sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için evvela finansal ve adres/telefon malumatlarının doğruluğunun onaylanması gerekmektedir. Bu malumatların muayenesi için icap ederse kredi kartı sahibi alan kişi ile yahut alakalı banka ile irtibata geçilmektedir.
Mensup olurken verdiğiniz bütün malumatlara yalnız siz varabilir ve siz farklılaştırabilirsiniz. Mensup giriş bilgilerinizi güvenilir koruduğunuz takdirde başkalarının sizlerle alakalı malumatlara yetişmesi ve bu tarz şeyleri değiştirmesi olası değildir. Bu gayeyle, üyelik uygulamları esnasında 128 bit SSL emniyet çevresi içerisinde hareket edilir. Bu sistem kırılması olası bulunmayan bir internasyonal bir şifreleme standardıdır.
Data hattı ya da satın alan hizmetleri servisi yer alan ve aleni adres ve telefon malumatlarının belirtildiği İnternet alışveriş siteleri çağımızda daha çok seçenek edilmektedir. Böylece aklınıza takılan tüm mevzular hakkındaki ayrıntılı informasyon alabilir, online alışveriş hizmeti elde eden şirketin güvenirliği hikayesinde daha da sıhhatli data edinebilirsiniz.
Puan: İnternet alışveriş sitelerinde şirketin aleni adresinin ve telefonun alan almasına dikkat edilmesini öneriyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan mahsulü elde ettiğiniz mağazanın tüm telefon / adres malumatlarını puan edin. Şayet güvenmiyorsanız alışverişten evvel telefon ederek teyit edin. Firmamıza ilişik bütün online alışveriş sitelerimizde firmamıza değin bütün malumatlar ve şirket kesimi belirtilmiştir.
MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ
Kredi kartı mail-order metodu ile bizlere göndereceğiniz hüviyet ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafınca saklılık ilkesine göre saklanacaktır. Bu malumatlar ihtimaller içinde banka ile oluşubilecek kredi kartından ücret çekim itirazlarına aksi altmış gün zaman ile dinlendirilip fazlaca hemen sonra imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz mamüllerin bedeli karşılığında bizlere göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order biçimi bedeli haricinde rastgele bir bedelin kartınızdan çekilmesi durumunda naturel olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini önleyebileceğiniz için bir riziko oluşturmamaktadır.
ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Mağazamız,  internet sayfası dâhilinde farklı olarak web sayfalarına bağlantı verebilir. Firmamız, bu bağlantılar vesilesiyle ulaşılan sitelerin saklılık uygulamaları ve içeriklerine yönelik rastgele bir repertuvar taşımamaktadır. Firmamıza ilişik web sayfasında gösterilen reklamlar, reklamcılık meydana getiren iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Saklılık Siyaseti Ilkeleri, bir tek Mağazamızın tüketimine ilişkindir, üçüncü taraf internet sayfalarını kapsamaz.
İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda gösterilen sınırı olan durumlarda Firmamız, işbu “Saklılık Siyaseti” hükümleri haricinde kullanıcılara ilişik detayları üçüncü insanlara açıklayabilir. Bu haller sınırı olan numarada olmak suretiyle;
1.Yasa, Yasa Kararında Kararname, Yönetmelik v.b. yetkiye sahip adli otorite tarafınca çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirmiş olduğu zorunluluklara uymak;
2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve öteki sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bu tarz şeyleri yapmaya dercetmek maksadıyla;
3.Yetkiye sahip yönetimsel ve hukuki otorite tarafınca yöntemine göre yürütülen bir inceleme ya da soruşturmanın yürütümü maksadıyla kullanıcılarla alakalı data istek edilmesi;
4.Kullananların hakları ya da güvenliklerini korunmak için informasyon vermenin lüzumlu olduğu hallerdir.
E-POSTA GÜVENLİĞİ
Mağazamızın Alan kişi Hizmetleri’ne, rastgele bir siparişinizle alakalı olarak göndereceğiniz e-postalarda, katiyen kredi kartı numaranızı yahut şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer edinen malumatlar üçüncü şahıslar tarafınca gözlemlenebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan malumatların güvenliğini hiç bir koşulda güvence edemez.
TARAYICI ÇEREZLERİ
Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullananların internet sayfasını kullanması ile alakalı detayları teknik bir komünikasyon dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik komünikasyon dosyaları, anne hafızada saklanmak suretiyle bir web sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderilmiş olduğu minik metin dosyalarıdır. Teknik komünikasyon dosyası web adresi ile alakalı vaziyet ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolay hale getirir.
Teknik haberleşme dosyası,  siteyi kaç ferdin ziyaret ettiğini, bir ferdin siteyi hangi gayeyle, kaç defa ziyaret ettiğini ve ne miktarda web sayfasında kaldıkları hakkındaki istatistiksel detayları ele geçirmeye ve kullanıcılar için hususi planlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve muhteva imal edilmesine destek sağlar. Teknik haberleşme dosyası, anne hafızada ya da e-postanızdan data ya da başkaca rastgele bir şahsi data elde etmek için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların oldukça bir çok başta teknik komünikasyon dosyasını kabul eder halde tasarlanmıştır amma velakin kullanıcılar dilerse teknik haberleşme dosyasının gelmemesi yahut teknik haberleşme dosyasının gönderildiğinde uyarma verilmesini sağlayacak halde ayarları değiştirebilirler.
Firmamız, işbu “Saklılık Siyaseti” hükümlerini dilediği vakit web sayfasında yayınlamak yahut kullanıcılara elektronik posta sevk etmek yahut sitesinde yayınlamak üzere değiştirebilir. Saklılık Siyaseti hükümleri değişmiş olduğu takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Saklılık politikamız ile alakalı her çeşitli sual ve önerileriniz için ……………….. adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ilişik alttaki haberleşme bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Şirket Ünvanı: Pars Paykasa
Adres: Muğla
Eposta: info[at]pay.com.tr
Tel: 0555 163 48 48
WhatsApp chat

Enter your keyword