Site Kullanım Şartları

Lütfen sitemizi kullanmadan evvelinde bu ‘web adresi tüketim şartları’nı itina ile okuyun.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş icra eden müşterilerimiz alttaki şartları kabul etmiş öngörülmektedir:
Internet sitemizdeki internet sayfaları ve ona bağlı bütün sayfalar (pay.com.tr) adresindeki PARS PAYKASA firmasının (Şirket) malıdır ve onun tarafınca işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) web sayfasında sunulan bütün hizmetleri kullanırken alttaki şartlara doğal olarak olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı bulunduğunuz yasalara göre kontrat imza atma hakkına, yetkisine ve adli ehliyetine haiz ve 18 yaşın üstünde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu kontrat taraflara kontrat mevzusu web adresi ile alakalı hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri noksansız, isabetli, devrinde, işbu sözleşmede istek edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
1. SORUMLULUKLAR
a.Şirket, fiyatlar ve sunulan mahsul ve hizmetler üstünde değiştirme hakkını daima gizli meblağ.
b.Şirket, üyenin kontrat mevzusu hizmetlerden, teknik arızalar haricinde yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin tüketiminde bilakis mühendislik yapmayacağını veya bunların kaynak kodunu icad etmek ya da almak emeline yönelik rastgele bir farklı olarak işlemde bulunmayacağını karşı biçimde ve 3. Bireyler nezdinde doğacak zararlardan görevli olacağını, hakkındaki adli ve cezai uygulama yapılacağını peşinen kabul eder.
d.Kullanıcı, web adresi içerisindeki faaliyetlerinde, sitenin rastgele bir kısmında ya da iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba marjinal, kanuna marjinal, 3. Insanların haklarını zedeleyen, aldatıcı, agresif, açık saçık, pornografik, benlik haklarını zedeleyen, telif haklarına marjinal, kanun dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Ters şekilde meydana gelecek zarardan tamamıyla kendisi mesuldür ve bu vaziyetteWeb adresi’ yetkilileri, bu cins hesapları askıya alabilir, bitti erdirebilir, legal süreç başlatma hakkını gizli meblağ. Çünkü hüküm mercilerinden faaliyet yahut kullanıcı hesapları ile alakalı data talepleri gelirse paylaşma hakkını gizli meblağ.
e.Sitenin mensuplarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri şahsı sorumluluğundadır.
2.  Düşünceyi Iyelik Hakları
2.1. İşbu Web adresi’de yer edinen ünvan, işletme ismi, marka, patent, amblem, tasavvur, data ve metot benzer biçimde tescilli yahut tescilsiz bütün düşünceyi iyelik hakları web adresi işleteni ve sahibi şirkete ya da gösterilen ilgilisine ilişkin olup, milli ve internasyonal hukukun koruması altındadır. İşbu Web adresi’nin ziyaret edilmesi yahut bu Web adresi’deki hizmetlerden yararlanılması mevzubahis düşünceyi iyelik hakları hikayesinde hiç bir hak vermez.
2.2. Web adresi’de yer edinen malumatlar hiç bir biçimde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/ya da aktarılamaz. Web adresi’nin bütünü ya da bir bölümü öteki bir web sitesinde müsaadesiz olarak kullanılamaz.
3. Gizli saklı Informasyon
3.1. Şirket, web adresi üstünden kullananların ilettiği şahsi detayları 3. Insanlara açıklamayacaktır. Bu şahsi malumatlar; fert ismi-soyadı, adresi, telefon numarası, taşınır telefon, e-posta adresi şeklinde Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her çeşitli öteki malumatı içermekte olup, doğrusuGizli saklı Malumatlar’ olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, yalnız tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, ilan vb. marketing faaliyetleri kapsamında tüketilmesi ile sınırı olan olmak suretiyle, Web adresi’nin sahibi olan şirketin şahsına ilişkin haberleşme, portföy hali ve demografik malumatlarını iştirakleri veya bağlı bulunmuş olduğu öbek firmaları ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu şahsi malumatlar şirket bedeninde satın alan profili tespit etmek, alan kişi profiline müsait promosyon ve kampanyalar taktim etmek ve istatistiksel emek harcamalar inşa maksadıyla kullanılabilecektir.
3.3. Gizli saklı Malumatlar, bununla birlikte fotoğrafı makamlarca tekniği dairesinde bu malumatların istek edilmesi durumunda ve yürürlükteki buyurucu mevzuat hükümleri gereğince fotoğrafı makamlara izahat uygulanmasının mecburi olduğu hallerde fotoğrafı makamlara açıklanabilecektir.
4. Güvence Vermeme:
İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.
5. Kayıt ve Emniyet 
Kullanıcı, istikametli, noksansız ve aktüel kayıt malumatlarını son zorundadır. Ters biçimde bu Kontrat ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin adisyon kapatılabilecektir.
Kullanıcı, web adresi ve üçüncü taraf sitelerdeki gizyazı ve adisyon güvenliğinden kendisi mesuldür. Ters biçimde meydana gelecek data kayıplarından ve emniyet ihlallerinden yahut donanım ve aletlerin hasara uğramasından Şirket görevli tutulamaz.
6. Mücbir Neden
Tarafların kontrolünde bulunmayan; doğal afat, yangın, patlamalar, iç cenkler, cenkler, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik duyurusu, işbırakımı, işkapatım ve istila rahatsızlıklar, altyapı ve web arızaları, cereyan kesintisi şeklinde nedenlerden (aşağıda beraber “Mücbir Neden” olarak anılacaktır.) ötürü sözleşmeden doğmuş yükümlülükler taraflarca ifa edilemez duruma gelirse, taraflar bundan görevli değildir. Bu müddette Taraflar’ın işbu Kontrat’den dünyaya gelen hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu kontrat nizamlarından biri, bazı yönden yahut tamamıyla geçersiz vaziyete gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini savunmaya süre gelir.
8. Sözleşmede Yapılacak Değişimler
Şirket, dilediği süre web sayfasında sunulan hizmetleri ve işbu kontrat koşullarını bazı yönden yahut büsbütün değiştirebilir. Değişimler web sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren caiz meydana gelecektir. Değişimleri izlemek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişimleri de kabul etmiş sayılır.
9. Tebligat
İşbu Kontrat ile alakalı taraflara gönderilecek olan bütün bildirimler, Şirket’nın mevcut olan e.posta adresi ve kullanıcının üyelik biçiminde belirttiği e.posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı, mensup olurken belirttiği adresin olabilirli tebligat adresi bulunduğunu, değişmesi halinde 5 gün içerisinde metinli olarak öteki tarafa bildireceğini, ters biçimde bu adrese yapılacak tebligatların olabilirli sayılacağını kabul eder.
10. Kanıt Sözleşmesi
Taraflar içinde işbu kontrat ile alakalı uygulamalar için çıkabilecek her mütenevvi uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve PC kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasası uyarınca kanıt olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
11. Uyuşmazlıkların Çaresi
İşbu Kontrat’nin tatbik edilmesinden yahut yorumlanmasından doğacak her mütenevvi uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
WhatsApp chat

Enter your keyword