ASTROPAY KART

Astropay kart dolar ile kullanılan 8 yıldır piyasada bulunun amerikan menşeeli ödeme kartıdır.